Offbeat Experiences in Hong Kong
25 Ratings
Superb 25 Ratings
4.0
01
25 Ratings Ratings
Pink Dolphin Sighting Tour, Hong Kong
 • 4H
 • 4H
₹4,599 ₹3,800
23 Ratings
Very Good 23 Ratings
3.0
02
23 Ratings Ratings
Bmx Racing at Lai Chi Kok in Hong Kong
 • 2H
 • Lai Chi Kok
 • 2H
₹660
Send Enquiry
23 Ratings
Superb 23 Ratings
4.0
03
23 Ratings Ratings
Fireflies Watching Tour at Tai Po Kau Nature Reserve, Hong Kong
 • 3H
 • 3H
₹1,350
Send Enquiry
38 Ratings
Superb 38 Ratings
4.0
04
38 Ratings Ratings
Ocean Park Sea Lion Show Hong Kong, Flat 17% off
 • 1H
 • 1H
₹7,527 ₹6,247
38 Ratings
Superb 38 Ratings
4.0
05
38 Ratings Ratings
The Hidden Food Menu of Hong Kong (buy One, Get One Free)
 • 5H
 • 5H
₹7,399 ₹6,500
33 Ratings
Superb 33 Ratings
4.0
06
33 Ratings Ratings
Fisherman's Experience in South Island, Hong Kong
 • 4H
 • 4H
₹5,998 ₹4,799
28 Ratings
Very Good 28 Ratings
3.0
07
28 Ratings Ratings
Hidden Gems of Old Hong Kong Island
 • 3H
 • 3H
₹8,335 ₹7,336
27 Ratings
Superb 27 Ratings
4.0
08
27 Ratings Ratings
Helicopter Trip Hong Kong
₹22,571