Sita Samahit Sthal, Varanasi: How To Reach, Best Time & Tips