Sangram Sagar Lake, Jabalpur: How To Reach, Best Time & Tips