Sri Mankameshwar Mandir, Prayagraj (Allahabad): How To Reach, Best Time & Tips