Krishankar Lake, Sonamarg: How To Reach, Best Time & Tips