Chiang Rai Walking Street, Chiang Rai: How To Reach, Best Time & Tips